Galeria

Prezentowane zdjęcia są zapisem historii  udziału w związanych z moją twórczością, imprezach, kiermaszach, wystawach oraz kursach, w których uczestniczyłam, poszerzając umiejętności. Pojawią się też etapy tworzenia niektórych prac. Dla mnie to rodzaj twórczego pamiętnika, zapis ważnych chwil i wydarzeń, które chcę zachować w tej galerii na przyszłość.